16. dubna

Schůzku jsme zahájili postřehovou hrou na jména. Míč jsme si házeli mezi sebou a pokud jsme řekli holčičí jméno, museli jsme ho chytit. V opačném případě jsme ho nesměli chytit. Červené družstvo v celoroční hře šláplo figurkou na úkol. Každý člen musel předvést alespoň dva uzle, které jsme se učili. Poté jsme si formou hry zopakovali morseovu abecedu - a nejlepší na to byla Nikol - gratulujeme. Andy s Majkou si připravily pro děti lekce první pomoci. Dnes jsme se naučili stabilizovanou polohu.

V celoroční hře se každý tým posunul o políčka.

Tak příště se na vás všechny těšíme!

Ahoooj