Víkendovka na Pecce

S naší zobáčí skupinkou jsme se sešli před školní družinou 1. června ve 14:31, tím odstartoval náš super víkend. Na Pecku jsme dojeli v půl sedmé a šikula Majka nám už vařila majkulajdu (bramboračku). Po večeři jsme si zahráli na Řečníky, a po dlouhé cestě jsme si šli lehnout do spacáků. Ráno se všichni Zobáci těšili na lístečkovou rozcvičku. Vítězové z her se zapisovali do podpisové listiny, soutěžilo se o ceny. Ke snídani nechyběl tradiční snídaňový toast. Dopoledne jsme hráli spousta různých her ve skupinkách. Modří i červení stále získávali zobáčí penízky, nikdo ještě nebyl u cíle v celoroční hře - Cesta pohádkovým lesem. Po vydatném obědě jsme se vydali na hrad Pecka, kde jsme viděli rytířské utkání a mohli jsme si vyzkoušet např. lukostřelbu. V tábořišti mezitím nechali skřítkové dětem v lese vzkaz. Dostat se k němu nebylo ale jednoduché. Skřítkové jsou plaší tvorové a chodit kolem nich se mohlo pouze jednotlivě. Ale kdo má jít první?? Během dne se obě družstva dostala téměř shodně do cíle v celoroční hře. V rozhodovacím kole tak musela vyluštit v morseovce písmena a složit je do slov.  Nakonec si všichni přečetli vzkaz, který ale nikomu nesměl říct. Marcus každému vyrobil náramek na přežití. V každém takovém náramku jsou 2-3 m lanka, které se dají využít v případné nouzi v opravdovém lese, nejenom v pohádkovém. Večer jsme si opekli buřtíky a každý vyčkával na ten moment, jenž byl popsán ve vzkazu. Najednou odněkud přiběhli skřítkové, poděkovali nám za celoroční pomoc a jako dík měl každý u nich překvapení. Potom odešli do tmy. Jednotlivě po svíčkách jsme k nim chodili a dostali jsme listiny. S tou listinou jsme měli v půlce června jít za Bájou, která byla v kontaktu se skřítky. V něděli dopoledne jsme po sobě uklízeli a jěště jsme si zahráli pár drobných her. V listině měla nejvíc podpisů Zoulinda - vyhrála proto rodinnou vstupenku na Tvrz Hummer. Ostaní získali diplomy a další drobnosti. Autobus nás pak odvezl až do Prahy, a jelikož se nedaly dopředu koupit místenky, nezbylo pro nás místo. To nám ale nevadilo. My jsme Zobáci šikovní a vyspali jsme se i v uličce - viz. foto =D

Výlet se nám moc povedl a všem se určitě líbil.

P.S. Za listinu jsme obdrželi kouzelný hrneček. Nikdy člověk neví, zda je napůl plný, či prázdný.......=)

Krásné prázdniny

Bája, Andy a Majka