26. březen

Po dlouhé době jsme se na Zobácích sešli téměř v plném počtu, chyběla pouze Týnka a Andy. Julča vyhrála ve vybíjené - první hra dnešní schůzky. V další hře šlo o štěstí. Jmenovala se Párátka pryč, házeli jsme kostkou a cílem bylo nemít žádné párátka v ruce - úspěšně jsme je dávali svým sousedům, podle toho, jaké číslo jsme hodili. Nejúspěšnějším se stal Míša, pak Michal a Pepíno. Zjistili jsme, co obsahuje naše lékárnička na Zobácích, a co všechno by měla obsahovat na jednodenním výletě. Poslední aktivitou jsme si vyluštili zprávu v morseovce, kterou si pro nás připravila Majka. Modrý tým byl rychlejší. 

Tak na příště se těší Bája a Majka