Pochod na Říp

plus.google.com/photos/103309467372121156929/albums/6019106410752355329?authkey=CIyYssn25_DhugE

 

Fotky jsou na výše uvedeném odkazu