4. června

Naší poslední schůzku v letošním roce jsme zahájili opravdu netradičně - šli jsme na zmrzlinu. Bylo by to opravdu lepší, kdyby nám nepršelo, a tak jsme zbytek schůzky strávili v tělocvičně. Zahráli jsme si poslední hru - Odpovědi a otázky. V kroužku jsme sousedovi po pravé straně položili jakoukoliv otázku, na kterou nám musel jakkoliv odpovědět. Svoji otázku i odpověď jsme si museli pamatovat, protože když jsme si všichni odpověděli, tak jsme tu samou otázku položili sousedovi po levé straně. Soused nám musel odpovědět stejně jako odpověděl na otázku minulou. Vznikly nám vtipné situace, hodně jsme se nasmáli.

Přejeme všem krásné prázdniny.

Bája, Andy a Majka