22. října - IQ Landie

Ráno jsme se sešli v hojném počtu před školou. Je sobota a my vyrážíme směr Liberec. Na Černém Mostě v Praze jsme nastoupili do žlutého autobusu, pro některé první jízda dálkovým luxusním autobusem. Vychutnali jsme si pití, poslechli hudbu či shlédli film, a v deset jsme v Liberci vystupovali. V IQ Landii už nás očekávali. Spousta zábavy, poznání, dobrodružství a srandy nás čekalo v celém areálu. Byli jsme i v planetáriu, kde jsme shlédli zábavný moderátorem komentovaný program o planetách. Závěrem jsme nemohli opomenout i nákup suvenýrů a dalších "nezbytností" jako památku na den v Liberci. Dálkovým žlutým autobusem jsme dojeli do Prahy a MHD zpět večer ke škole, kde už na nás čekali rodiče.

Výlet se velmi podařil a brzo nás čeká další akce

Bája