6. května

Na rozehřátí tradiční vybíjenou, která se snad hraje pokaždé nazačátku schůzky. Opakovali jsme morseovku, už nám trochu jde. Snažili jsme malovat ve skupině slova a hádat je. Tuto zábavnou hru jsme vystřídali s jinou. Tentokrát Sára pro nás přichystala hru Ubohé malé koťátko.
Pojedeme na výlet na naučnou stezku okolo Medníku.

Ahoooj za týden

Bája a kol.