11. října

A jsme v tělocvičně. Na rozehřátí naší paměti jsme si zahráli polívku. Vysvětlili jsme si celoroční hru s Leprikonem. Zjistili jsme, kdo je kdo v týmu. Za 15 bodů v týmu dostane listonoš tajné písmeno. Tajným písmem je psán od Leprikona lektvar, který pomůže vílám najít dar od skřítka. 

Kdo je listonoš?? Členové v týmu si rozdělili funkce kapitána, listonoše, hlásiče, experta.

Kapitán má na starost fungování celé skupiny

Listonoš má na starost veškeré listiny a písemnosti celé skupiny.

Hlásič prezentuje každé rozhodnutí skupiny ostatním

Expert se zajímá o novinky na zobáčím webu a vyhledává speciální úkoly od Leprikona

Každý kdo se zajímal o nějakou funkci musel ostatní přesvědčit o svém úmyslu. Nakonec jsme to téměř vše dali dohromady a v každém týmu jsou funkce rozděleny.

A jelikož nám čas rychle plyne, schůzka skončila a my  se zase budeme těšit na příští.

 

Ahoooooj

Bája