4. března


A je tu pátek a my už ve 14:30 hrajeme Čárového mrazíka. Pak jsme ve skupinkách přemýšleli a hledali různá slova ve hře Putujeme po písmenkách. Zahráli jsme hru Ach-so-ko. Hledali jsme rozdíly ve hře Výměna a nakonec nechyběla vybíjená.

 

Bája